Linia do cięcia poprzecznego i podłużnego blach z kręgu o grubości od 2 do 5 mm

Facebook
Twitter
LinkedIn

Linia do cięcia blach z kręgu przeznaczona jest do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach na żądany format oraz wycinanie pasów z blachy stalowej, metali nieżelaznych i innych równowartościowych, przecinanych materiałów.

Charakterystyka linii:

 • Model: RB 2216
 • Rok produkcji: 1989
 • Numer seryjny: 1511
 • Wymiary w mm: 22000x8200x3000
 • Waga: 80000 kg

Parametry pracy:

 • Minimalna / Maksymalna grubość blachy: 2 – 5 mm
 • Maksymalna długość cięcia: 6000 mm
 • Moc:
 • Rozwijak: 40 / 740 kW / min
 • Nawijak: 160 / 740 kW / min
 • Nożyce poprzeczne: 11,0 / 1455 kW / min
 • Walec nożowy:

Ilość noży: 2
Szerokość: do 1700 mm,
Szerokość noża: 20 mm
Kąt ostrza noży: 2,0 ˚
Materiał noży: NC11LV

 • Noże krążkowe:
  Średnica zewnętrzna: 370 mm
  Średnica wewnętrzna: 230 mm
  Szerokość: 20/12 mm

Linia jest w bardzo dobrym stanie technicznym oraz posiada dokumentację techniczną.

Informacja: 603606292

Cutting center for transverse and longitudinal cutting of coiled sheets with a thickness of 2 to 5 mm

The line for cutting sheet metal from coils is designed for transverse and longitudinal cutting of sheets to the desired format and cutting out strips of sheet steel, non-ferrous metals and other equivalent, cut materials.

Line characteristics:

 • Model: RB 2216
 • Production year: 1989
 • Serial number: 1511
 • Dimensions in mm: 22000x8200x3000
 • Weight: 80,000 kg

Work parameters:

 • Minimum / maximum sheet thickness: 2 – 5 mm
 • Maximum cutting length: 6000 mm

Power:

 • Decoiler: 40/740 kW / min
 • Rewinder: 160/740 kW / min
 • Transverse shears: 11.0 / 1455 kW / min

Knife roller:

 • Number of knives: 2
 • Width: 1700 mm,
 • Knife width: 20 mm
 • Knife blade angle: 2.0 ˚
 • Knife material: NC11LV

Circular knives:
Outer diameter: 370 mm
Inner diameter: 230 mm
Width: 20/12 mm

The line is in very good condition and has technical documentation.

Information: 603606292

Skip to content