LABORATORIUM

W firmie uruchomiono laboratorium mające na celu weryfikację jakości dostarczonego, sprzedawanego materiału.
Możemy przeprowadzić badania zarówno składu chemicznego jak i własności mechanicznych.
Przeprowadzamy między innymi badania:

  • składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej,
  • twardości metodą Rockwella, Vickersa, Brinella,
  • własności mechaniczne i plastyczne w próbie rozciągania próbek płaskich,
  • tłoczności metodą Erichsena,
  • określanie grubości powłok cynkowych metodą MikroTestu.


Na podstawie uzyskanych wyników badań możemy wystawiać świadectwa jakości typu: „Atest” 2.2.