USŁUGI DEPOZYTOWE
Oferujemy cięcie blach stalowych na arkusze o grubości od 0,4 mm do 1,5 mm i szerokości do 1680 mm na nowej lini produkcyjnej.
Dzięki wyposażeniu linii w prostownicę naciągową, możliwe jest wytwarzanie arkuszy blach o wysokiej jakości w zakresie płaskości z kręgów wsadowych posiadających wady powierzchni, typu pofalowane krawędzie, wybrzuszenia środkowe, itp.
Arkusze blach pozbawione są także naprężeń wewnętrznych, co pozwala na efektywne ich wykorzystywanie na wycinarkach laserowych i plazmowych.
Operacje cięcia poprzecznego wykonujemy na nowoczesnych liniach, które tną blachę o następujących parametrach:
GRUBOŚĆ CIĘTEJ BLACHY 0,5mm – 25mm
SZEROKOŚĆ KRĘGU WSADOWEGO do 2000 mm
DŁUGOŚĆ CIĘTYCH ARKUSZY do 16300 mm
ŚREDNICA ZEW. CIĘTEGO KRĘGU do 1950 mm
ŚREDNICA WEW. KRĘGU 508 mm -780 mm

MAKSYMALNA MASA KRĘGU 32 t
Operacje cięcia wzdłużnego wykonujemy na nowoczesnych liniach produkcyjnych, umożliwiających uzyskiwanie taśm wąskich o następujących parametrach:

GRUBOŚĆ MATERIAŁU 0,5 mm – 5 mm
SZEROKOŚĆ KRĘGU WSADOWEGO do 1700 mm
SZEROKOŚĆ TAŚM GOTOWYCH od 10 mm

WAGA KRĘGU WSADOWEGO do 32 t
Usługę wykonujemy na nowoczesnej walcarce kwarto-nawrotną do walcowania na zimno blach w kręgach. Walcarka umożliwia walcowanie blach w kręgach celem zmniejszenia grubości, poprawy jakości powierzchni lub zmian własności wytrzymałościowych (utwardzenie) materiału.
Parametry walcarki:

max. grubość materiału wsadowego 4,5 mm
grubości końcowe taśm: 0,5 – 4 mm
szerokość walcowanych taśm: 150 – 440 mm

Rodzaje materiałów do walcowania:
-stale nisko, średnio i wysoko węglowe,
-stale nisko i wysoko stopowe
Posiadamy możliwość wykonania usługi przewijania blach w kręgach celem:

 • uzyskania kręgów o różnych średnicach wewnętrznych i zewnętrzynych,
 • podziału kręgu wsadowego na mniejsze kręgi itp.

  GRUBOŚĆ BLACHY do 5,0 mm
  SZEROKOŚĆ KRĘGU do 1700 mm

  WAGA KRĘGU do 32 t MOŻLIWE DO OTRZYMANIA ŚREDNICE WEW. 508 mm, 610 mm, 780 mm
 • Na posiadanych urządzeniach:

 • prasy hydrauliczne,
 • gilotyny,
 • wycinarki plazmowe,
 • wycinarki laserowe.

  oferujemy możliwość cięcia arkuszy blach na mniejsze formaty, tzw. „formatki”
  w zakresie grubości od 0,4 do 200 mm. Wielkość formatek wg. indywidualnych zamówień Klienta.
 • Oferujemy gięcie blach na nowoczesnych gilotynach hydraulicznych CNC.

  GRUBOŚCI BLACHY 0,5 – 25 mm
  SZEROKOŚĆ BLACHY 3000 mm