Usługi cięcia poprzecznego

Posiadamy sześć linii do cięcia poprzecznego do cięcia na arkusze blach o parametrach:


- grubość blachy od 0,35 mm do 12 mm 

- długość arkuszy do 8 mb

- szerokość kręgów wsadowych do 1700 mm

- waga kręgów wsadowych do 32 ton 

 

Usługi cięcia wzdłużnego

Posiadamy cztery linii do cięcia wzdłużnego wąskich taśm z kręgów o następujących parametrach:

 

wzdluzne

- grubość blachy od 0,5 mm do 6 mm 

- szerokość taśm gotowych od 5 mm

- szerokość kręgów wsadowych do 1700 mm

- waga kręgów wsadowych do 32 ton 

 

 

Usługi wycinania i wypalania formatek

Posiadamy trzy linie do wycinania formatek. 

 Wycinanie plazmowe