Walcarka Stalowa Wola typ ciężki (SWC)

 

 • typ walcarki – kwarto nawrotna

 • rok budowy - 1968

 • układ walców: walce robocze napędzane, walce oporowe luźne

 • średnica walców roboczych: 120 – 108 mm („średnica martwa” – 108 mm) albo 165 – 155 mm („średnica martwa” – 155 mm)

 • długość beczki walców roboczych: 340 mm

 • średnica walców oporowych: 450 mm

 • maksymalna prędkość walcowania: 3 m/s

 • maksymalny nacisk na czop walca: 120 Mg

 • maksymalna siła ciągu (przeciwciągu) zwijarki (rozwijarki): ok. 450A

 • grubości taśm gotowych: 0,6 – 4,5 mm

 • maksymalna szerokość walcowania: 300 mm

 

Informacje: 603 606 292