Oferta specjalna

W związku z zakończeniem realizacji projektu nr POIR.03.02.02-00-0081/16 pt. „Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach”, oferujemy:

- blachy o wysokiej wytrzymałości ze stali wielofazowych przeznaczone do budowy pojemników i kontenerów specjalistycznych

- kontenery i pojemniki specjalistyczne.

Zapraszamy do współpracy.

 kontenery1

kontenery2

kontenery3