Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Myszków, czerwiec 2015

Przesiębiorstwo STAL-PRODUKT Spółka Jawna, Kornelia Zaława, Dariusz Zaława

z siedzibą w Myszkowie zrealizował Projekt w ramach działania 4.3. Kredyt Technologiczny

osi priorytetowej 4 – "Inwestycje w innowacyjne przesięwzięcia"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Tytuł Projektu:

"WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII USŁUG OBRÓBKI KRAWĘDZI BLACH

W ZAKRESIE KSZTAŁTU".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-E22/12-00

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 2 540 000 zł

 

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Myszków, czerwiec 2015

Przedsiębiorstwo STAL-PRODUKT Spółka Jawna, Kornelia Zaława, Dariusz Zaława

z siedzibą w Myszkowie zrealizował Projekt w ramach działania 4.3. Kredyt Technologiczny

osi priorytetowej 4 – "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Tytuł Projektu:

"WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII USŁUG OBRÓBKI KRAWĘDZI BLACH

W ZAKRESIE KSZTAŁTU".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Numer projektu: POIG.04.03.00-00-E22/12-00

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 2 540 000 zł

Zakup lini do cięcia poprzecznego blach

W związku z realizacją projektu " Zakup lini do cięcia poprzecznego blach o grubościch 5-12mm..."

Modernizacja linii do cięcia wzdłużnego

W związku z realizacją projektu pn "Modernizacja posiadanej linii do cięcia wzdłużnego celem przystosowania jej do kształtowania krawędzi" ..

Zakup linii do kształtowania naroży taśm stalowych o grubościach 0,5-5mm i szerokościach 10-150mm

W związku z realizacją projektu pn "Wdrożenie innowacyjnej technologii usługi obróbki krawędzi blach .."

Modernizacja konstrukcji podsuwnicowej

W związku z realizacją projektu pn "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kształtowników otwartych z odpadowych blach złomowych" ..