Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

 

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0081/16

 

Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach.

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów stosowanych głównie w przemyśle samochodowym. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, w tym głównie z niskostopowych stali wielofazowych typu DP i TRIP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 744 444 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 010 555,40 zł.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Specjalistyczny stół montażowy - dwie sztuki

 

Wynik przetargu na dostawe specjalistycznego stołu montażowego dwie sztuki

 

Specjalistyczny stół montażowy 1

Specjalistyczny stół montażowy 2

 

Specjalistyczny stół montażowy 3

 

Specjalistyczny stół montażowy 4

 

Specjalistyczny stół montażowy 5

 

Specjalistyczny stół montażowy 6

 

Specjalistyczny stół montażowy 7

 

Specjalistyczny stół montażowy 8

 

Specjalistyczny stół montażowy 9