Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0081/16

 

Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach.

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów stosowanych głównie w przemyśle samochodowym. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, w tym głównie z niskostopowych stali wielofazowych typu DP i TRIP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 744 444 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 010 555,40 zł.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Automat spawalniczy - dwie sztuki

 

Uniewaznienie przetargu specjalistyczny automat spawalniczy

 

Wynik przetargu na dostawę specjalistycznego automatu spawalniczego dwie sztuki

 

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 1

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 2

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 3

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 4

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 5

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 6

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 7

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 8

Zapytanie ofertowe Automat spawalniczy dwie sztuki 9