Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

 

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0081/16

 

„Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach”.

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów stosowanych głównie w przemyśle samochodowym. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, w tym głównie z niskostopowych stali wielofazowych typu DP i TRIP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 744 444 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 010 555,40 zł.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Hydrauliczna nożyca gilotynowa do cięcia blach

 

zmiana wyniku przetargu na dostawe

 

wynik przetargu

 

Zapytanie ofertowe Hydrauliczna nozyca gilotynowa 1

Zapytanie ofertowe Hydrauliczna nozyca gilotynowa 2

Zapytanie ofertowe Hydrauliczna nozyca gilotynowa 3

Zapytanie ofertowe Hydrauliczna nozyca gilotynowa 4

Zapytanie ofertowe Hydrauliczna nozyca gilotynowa 5

 

Formularz ofertowy Hydrauliczna nozyca gilotynowa 1

Formularz ofertowy Hydrauliczna nozyca gilotynowa 2

Formularz ofertowy Hydrauliczna nozyca gilotynowa 3

Formularz ofertowy Hydrauliczna nozyca gilotynowa 4