Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

  

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0081/16

 

„Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach”.

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów stosowanych głównie w przemyśle samochodowym. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, w tym głównie z niskostopowych stali wielofazowych typu DP i TRIP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 744 444 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 010 555,40 zł.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Budowa placu składowego

DOCwynlk przetargu 1

 

1. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

2. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

3. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

4. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

5. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

6. Zapytanie ofertowe Budowa placu skladowego

 

Plac skladowy

 

 1. Formularz ofertowy Budowa placu składowego

2. Formularz ofertowy Budowa placu składowego

3. Formularz ofertowy Budowa placu składowego

 

1. Wzór umowy Budowa placu składowego

2. Wzór umowy Budowa placu składowego

3. Wzór umowy Budowa placu składowego

4. Wzór umowy Budowa placu składowego

5. Wzór umowy Budowa placu składowego

6. Wzór umowy Budowa placu składowego