Stalowe centrum serwisowe

      

Witamy na stronie firmy Stal - Produkt i zapraszamy do współpracy.

 

 

 

inteligentny rozwoj

 

Projekty Unijne

2014 - 2020

  

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0081/16

 

„Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego - innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach”.

 

Celem projektu jest uruchomienie produkcji specjalistycznych kontenerów, pojemników i ich elementów stosowanych głównie w przemyśle samochodowym. Zakłada się, że w oparciu o nową technologię, wytwarzane będą wyroby ze stali o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, w tym głównie z niskostopowych stali wielofazowych typu DP i TRIP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 744 444 zł.

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 010 555,40 zł.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Dostawa i montaż walcarki kwarto nawrotnej do walcowania na zimno blach w kręgach

 

Wynik przetargu walcarka

 

zapytanie ang 031116 1 1

zapytanie ang 031116 2 1

zapytanie ang 031116 3 1

zapytanie ang 031116 4 1

zapytanie ang 031116 5 1

 

zapytanie 031116 1 1

zapytanie 031116 2 1

zapytanie 031116 3 1

zapytanie 031116 4 1

zapytanie 031116 5 1